Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau: Thí điểm quy định doanh nghiệp phát thải CO2 phải mua chỉ số môi trưởng rừng; Sàn thương mại điện tử phải cung cấp công cụ tra cứu thông tin người bán; Người dân châu Âu chuyển dịch dần từ sản phẩm chế biến công nghiệp sang các nông sản thiên nhiên

TRỌN BỘ