Những tin chính đáng chú ý: Đề xuất đầu tư 8 dự án cao tốc Bắc - Nam bằng vốn ngân sách; Điều chỉnh tăng lương hưu từ đầu năm sau; Cảnh báo giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo; Vốn FDI đổ mạnh vào bất động sản nhà ở và khu công nghiệp

TRỌN BỘ