Bản tin có những tin tức đáng chú ý: Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ trước trình trạng biểu tình vượt hàng rào an ninh và phá cửa tràn vào phòng họp Quốc hội; Người lao động lo thưởng Tết không được như mọi năm, Thị trường thịt lợn Tết Tân Sửu: Khó xảy ra biến động lớn về giá....

TRỌN BỘ