Những nội dung đáng chú ý: Đề xuất thu mua dự trữ lúa gạo theo chương trình quốc gia; Doanh nghiệp thực hiện '3 tại chỗ' vừa làm vừa lo; Doanh nghiệp Mỹ thúc giục người lao động tiêm vắc-xin ngừa COVID-19

TRỌN BỘ