Những nội dung đáng chú ý: Các Doanh nghiệp tìm cách mở rộng thị trường bằng việc xuất khẩu hàng qua kênh thương mại điện tử; Thách thức lớn nhất của doanh nghiệp Việt là kiến thức, kiến thức về TMĐT, quản lý gian hàng trực tiếp ra sao, kiến thức về ngoại thương; Ưu tiên ứng dụng khoa học - công nghệ để thực hiện cam kết của Việt Nam đưa phát thải ròng về "0" vào năm 2050; Biến thể Omicron đang tạo nên mối đe dọa tiềm tàng cho tăng trường kinh tế của Mỹ

TRỌN BỘ