Theo số liệu của Hiệp hội Nhôm Việt Nam, năm 2020, có những thời điểm khoảng 13.000 việc làm ngành nhôm, tương đương 40% tổng số việc làm toàn ngành bị cắt giảm do tác động của Covid-19. Đến nay, dù thị trường đã phục hồi 80% sản lượng so với năm 2019 nhưng việc xuất nhập khẩu hạn chế, thiếu nguồn cung nhập khẩu nên nhiều doanh nghiệp đã phải tìm các giải pháp để khắc phục, trong đó có sản xuất tuần hoàn từ nguồn nguyên liệu tái chế trong nước.

TRỌN BỘ