Taekwondo dịch ra có nghĩa là nghệ thuật quyền cước, thế nhưng trong thi đấu đối kháng Taekwondo, chỉ có đòn chân được sử dụng là chủ yếu bởi tốc độ, uy lực và hiệu quả chiến đấu cao.

TRỌN BỘ