Bản uncut trận 9 - SV2020. TẬP 9 SV 2020 giữa 2 đội khu vực Tp HCM là Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn và Đại học Hồng Bàng đã diễn ra vô cùng bùng nổ, lôi cuốn và hấp dẫn. Xem full tâp 9 SV2020 giữa Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn Tp HCM và Đại học Hồng Bàng

TRỌN BỘ