Trong thời gian qua ở tâm dịch TP. Hồ Chí Minh, có 1 biệt đội chống COVID-19 đặc biệt, những thành viên của biệt đội này thậm chí vẫn còn đang là những bạn học sinh cấp 3, tất cả đã xung phong tham gia thực hiện nhiệm vụ với mong muốn bình yên sẽ sớm trở lại với nước ta.

TRỌN BỘ