Một trong những nội dung mà dư luận Nhật Bản quan tâm là ngành công nghiệp 5G Nhật Bản sẽ được hưởng những thuận lợi lớn từ chương trình cải cách thuế này.

TRỌN BỘ