Huy động vốn với lãi suất 180%/năm, trả lãi theo ngày. Những hoạt động kinh doanh bất thường của 1 tập đoàn tự xưng có tên Eagle rock Global (gọi tắt là ERG) đã từng được CĐ24h phản ánh và năm ngoái.