Khu vực tư nhân có thể giúp đẩy nhanh nỗ lực tiêm chủng của Việt Nam. 11 Hiệp hội doanh nghiệp đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau như da giày, thủy sản, gỗ thống nhất đề xuất chiến lược Vắc-xin. Trong đó nhấn mạnh đến giải pháp: 3 ưu tiên- 2 phương thức. Theo đó, ngoài mức độ ưu tiên đặc biệt cho 9 nhóm ở tuyến đầu chống dịch, các hiệp hội đề xuất có thể tiêm theo nguyên tắc quản lý rủi ro, cả theo nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ kinh tế- ở các khu công nghiệp và nhà máy.

TRỌN BỘ