Doanh nghiệp ngoại chọn cách mua lại doanh nghiệp nội thay vì đổ vốn thành lập doanh nghiệp mới hay mở rộng công ty cũ của họ. Theo tờ Thời báo Kinh doanh, nguyên nhân là do chi phí và thủ tục của xu hướng này tiết kiệm hơn so với 2 phương án còn lại.

TRỌN BỘ