TPHCM đề xuất thành lập thành phố Thủ Đức (TP Thủ Đức) - là một mô hình mới nhằm giải quyết vấn đề mang tính chiến lược, không chỉ hình thành hạt nhân phát triển mạnh mẽ, nâng tầm vị thế cho TPHCM mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng và cả nước. TPHCM cũng kỳ vọng việc hình thành TP Thủ Đức sẽ tạo ra một động lực tăng trưởng mới dựa vào đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ cao, nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó góp phần nâng cao tính cạnh tranh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

TRỌN BỘ