Làm gì để xây dựng hoài bão cho giới trẻ trong thời đại mới là câu hỏi khiến nhiều người thuộc thế hệ cha anh trăn trở. Thế nhưng không ít bạn trẻ lại cho rằng đây là vấn đề giáo điều và lý thuyết. Ngày nay, cách suy nghĩ của giới trẻ đã ít nhiều có sự thay đổi, hướng nhiều hơn đến những gì cụ thể và thiết thực với lợi ích sống còn của bản thân. Trong bối cảnh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản HCM, Sự kiện và bình luận tuần này chọn chủ đề 'Sống hoài bão' để cùng trao đổi với các vị khách mời những câu chuyện, quan điểm về việc khơi dậy ngọn lửa hoài bão lí tưởng trong giới trẻ ngày nay.

TRỌN BỘ