Chưa bao giờ thấy cảnh hàng chục nghìn tấn rau củ quả của một địa phương lại không thể tiêu thụ được và ùn tắc như ở Hải Dương trong những ngày qua do dịch Covid-19. Cuộc khủng hoảng ế thừa nông sản trong đợt dịch vừa rồi ở Hải Dương chính là phép thử cho sự hiệp đồng tác chiến, sự linh hoạt, chủ động, khả năng ứng phó của các bộ ngành chức năng, đặc biệt là các địa phương với các tình huống khẩn cấp. Đến nay, dịch đã tạm lắng xuống, nhưng những gì đã trải qua sẽ đem đến bài học kinh nghiệm có giá trị để những trường hợp tương tự sau này, chúng ta sẽ có những ứng phó tốt hơn.

TRỌN BỘ