Ngày mai (23/5), cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Ở những địa phương còn lại tuy chưa có dịch, nhưng tinh thần cảnh giác với nguy cơ dịch xuất hiện bất cứ lúc nào vẫn được đặt lên hàng đầu. Các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh khi tổ chức bầu cử đã được chuẩn bị như thế nào, các đơn vị bầu cử và các cử tri cần phải lưu ý những gì, hãy cùng trao đổi trực tuyến với ông Bùi Văn Cường - Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và ông Lê Trương Hải Hiếu - Chủ tịch UBND Quận 12, TPHCM.

TRỌN BỘ