Sau 1 năm, hàng loạt chính sách hỗ trợ, vượt khó trong đại dịch, phục hồi sản xuất được ban hành. Tuy nhiên, việc thực hiện các gói hỗ trợ còn hiếm kém, chỉ 1/4 số doanh nghiệp có thể tiếp cận được các chính sách hỗ trợ. Những chính sách hỗ trợ tiếp theo cần phải triển khai như thế nào để đảm bảo đúng, trúng và đủ. Cùng trao đổi vấn đề này tại trường quay với ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bộ tài chính.

TRỌN BỘ