Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công là một trong hai chỉ số thăng hạng nhiều nhất trong năm 2020 và trong cả nhiệm kỳ, tỉ lệ người dân tham gia đóng góp ý kiến cao nhất từ trước đến nay. Những chuyển biến mạnh mẽ từ công cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng đến từng cấp chính quyền địa phương, trong đó, không thể thiếu vai trò giám sát của mỗi người dân trong quản lý công. Để nâng cao hiệu quả, công cụ giám sát hành chính công, hãy cùng 'Sự kiện và bình luận' trao đổi tại trường quay với PGS.TS Nguyễn Ngọc Đào và bà Đỗ Thanh Huyền.

TRỌN BỘ