5 năm/ lần, sức khoẻ của nền kinh tế được đo lường, quãng thời gian kinh tế đã thay đổi rất nhiều. Với những số liệu biến động không ngừng, đặc biệt sau 1 năm kinh tế lao đao trước đại dịch Covid-19, rất nhiều cách thức thống kê, chỉ tiêu, tiêu chí được cập nhật, tổng điều tra kinh tế 2021 toàn dữ liệu, cơ sở quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội.

TRỌN BỘ