Trong hơn 1 năm qua, nới lỏng tài chính tiền tệ hạ lãi suất là 1 trong những chính sách được triển khai nhằm hỗ trợ nền kinh tế trước khủng hoảng do đại dịch Covid-19 gây ra. Chính sách này đã giúp các doanh nghiệp và người dân có vốn để phục hồi, duy trì sản xuất kinh doanh. Một trong những hệ lụy là dòng tiền này lại chảy mạnh vào các kênh đầu cơ tài sản như chứng khoán, bất động sản và các kênh phi chính thức khác.

TRỌN BỘ