Một trong những nỗi lo của đầu tư công năm nay, đó là tính đến hết tháng 4, vẫn còn trên 61.000 tỷ đồng vốn kế hoạch 2021 chưa được phân bổ. Vốn có mà chưa thể triển khai sẽ là một lãng phí không nhỏ.

TRỌN BỘ