Sau nỗ lực đi bóng của Văn Việt, Phan Văn Đức đá có mặt đúng lúc để mở tỉ số trận đấu cho chủ nhà Sông Lam Nghệ An.