Sống khoẻ mỗi ngày là chương trình cung cấp những thông tin cần thiết về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng, phòng bệnh chữa bệnh, cũng như cập nhật các thông tin liên quan đến vấn đề y tế trong nước, khu vực và trên thế giới. Chủ đề của số lần này sẽ là 'Chăm sóc sĩ tử mùa thi trong thời điểm dịch bệnh Covid-19'.

TRỌN BỘ