Với chức năng là đầu mối triển khai Quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, Trung tâm Mã số, Mã vạch Quốc gia đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La thực hiện truy xuất nguồn gốc đào trồng để tạo thuận lợi cho người dân cung cấp đào ra thị trường. Là tỉnh có diện tích lớn thứ 3 cả nước với hơn 5000 ha diện tích trồng đào, Sơn La là địa phương đầu tiên đề xuất phương án này để hỗ trợ người nông dân.

TRỌN BỘ