Với một môn võ có tính đối kháng mạnh mẽ như Kickboxing, thì sự cổ vũ trên khán đài là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất cho các võ sĩ. Bởi vậy, cổ động viên của môn này luôn sôi động mọi lúc mọi nơi, bằng đủ hình thức, miễn sao tạo ra âm thanh rộn ràng nhất để khích lệ tinh thần cho các võ sĩ.