Nhân dịp 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam đã có nhiều hoạt động kỷ niệm sôi nổi, trong đó có thi đấu thể thao.