Với sự thay đổi trong hình thức tổ chức, khuyến mãi, đặc biệt là tập trung vào giải pháp số hoá quy trình từ tiếp cận, mua sắm đến giao hàng, Online Friday đã giúp nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến cho người tiêu dùng, cùng với đó các doanh nghiệp sản xuất, vận chuyển, thanh toán tham gia chương trình cũng đều có thể hưởng lợi.

TRỌN BỘ