Kể từ tháng 6, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã liên thông với Sở Giao dịch Kim loại London (LME), là sở giao dịch kim loại lớn nhất trên thế giới. Đây là thông tin các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước quan tâm. Đặc biệt trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào, trong đó có nguyên liệu của sắt thép, liên tục tăng nhanh, khiến nhiều doanh nghiệp xây dựng lao đao.

TRỌN BỘ