Ở Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng hậu quả của tình trạng thất nghiệp do đại dịch Covid 19 thì vẫn còn lâu dài là nhận định của của báo chí Mỹ tuần qua.

TRỌN BỘ