Đi không được mà ở cũng chẳng xong, đây đang là tình cảnh của các du học sinh tại Mỹ khi Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ không cấp visa cho các sinh viên quốc tế nếu trường học mà họ đăng ký áp dụng các khóa học trực tuyến vào mùa thu này.

TRỌN BỘ