Dù đã có những quy định đảm bảo về mức lương tối thiểu trả theo giờ, tuy nhiên không ít người lao động, đặc biệt là các bạn sinh viên vẫn đang phải nhận những mức lương quá rẻ.

TRỌN BỘ