Sống chung với COVID-19 - Cách tiếp cận này của Chính phủ Singapore với dịch bệnh tiếp tục là đề tài được truyền thông quan tâm. Nước này đã công bố một loạt các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chiến lược kép vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh

TRỌN BỘ