Cụ thể là trên bao bì các sản phẩm thuốc lá bán tại Singapore phải có dòng cảnh báo sức khỏe bằng đồ họa phóng to chiếm tới 75% bề mặt bao bì. Quy định này đã được áp dùng được 4 tháng nay tại Singapore. Đây là một nỗ lực mới nhất của chính phủ nước này trong chuỗi các biện pháp khuyến khích người dân không hút thuốc lá.

TRỌN BỘ