Làn sóng COVID-19 thứ hai đã khiến Singapore phải thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc chỉ cho các cửa hàng ăn bán mang về khiến doanh số giảm mạnh. Lúc này, tưởng chừng việc bán hàng online là giải pháp hữu hiệu song thực tế, người bán hàng ăn ở Singapore lại đi vào ngõ cụt khác.

TRỌN BỘ