Singapore sẽ dừng cấp phép cho xe taxi và xe hơi chạy bằng diesel kể từ năm 2025. Đây là thông tin do đại diện Bộ Giao thông Singapore đưa ra tại kỳ họp quốc hội đang diễn ra. Xe chạy bằng diesel có mức xả thải khá cao, ảnh hưởng đến môi trường. Do đó, dừng cấp phép xe chạy bằng dầu diesel là một phần trong Kế hoạch Xanh 2030 của Singapore đang được triển khai.

TRỌN BỘ