Ai có bao nhiêu đóng góp bấy nhiêu. Người nào có thứ gì thì đóng góp thứ đó. Cứ như thế mà một "Siêu thị 0 đồng" với mục đích hỗ trợ bệnh nhân nghèo được đặt tại Bệnh viện Nhi Gia Lai cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Siêu thị ra đời từ sự phát tâm kêu gọi ủng hộ của Sư cô Thích Nữ Huệ Dâng, trụ trì Chùa Long Phước, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

TRỌN BỘ