Nhiều tờ báo cho rằng, ngành nông nghiệp và du lịch Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ siêu bão Hagibis, và ngành điện lực, ngành giao thông cũng cho thấy mức thiệt hại là không nhỏ.

TRỌN BỘ