SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam thì những phương án tổ chức với những quy định phòng chống dịch COVID - 19 để đảm bảo an toàn cho VĐV cũng đang được triển khai.

TRỌN BỘ