Đến nay, 98% số xã trên cả nước đã qua 30 ngày không có dịch tả lợn châu Phi. Đây đang là thời điểm thuận lợi để ngành chăn nuôi phục hồi đàn lợn

TRỌN BỘ