Hiện nay, lực lượng cứu hộ đang ở vị trí cách Thủy điện Rào Trăng 4 khoảng 1 km và cách Thủy điện Rào Trăng 3 hơn 10 km. Tuyến đường 71 đi vào Thủy điện Rào Trăng 3 có nhiều điểm sạt lở mới do mưa lớn tại Km 13 gây chia cắt con đường và một tảng đá lớn nặng khoảng hơn 20 tấn đã án ngữ tại Km 18.

TRỌN BỘ