Nếu như 2020 dệt may xuất khẩu của Việt Nam phải đối mặt với tình trạng "ăn đong" đơn hàng theo từng tháng, thì đến thời điểm này lượng đơn hàng ngành dệt may đã đủ đến tháng 6. Đơn hàng năm nay dù không còn là vấn đề cấp bách thế nhưng hiện tại nguồn cung nguyên liệu lại là vấn đề đáng quan tâm, khi giá cả nguyên phụ liệu được dự báo sẽ tăng lên trong những tháng tới.

TRỌN BỘ