Những ngày qua thì câu chuyện nông sản trúng mùa, mất giá xảy ra ở hầu khắp các địa phương. Theo đó, nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ cũng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng các tỉnh thành tính đến. Trọng tâm là hướng tới tiêu thụ nội địa, qua các kênh online.

TRỌN BỘ