Thời tiết thất thường tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển trên diện rộng. Cánh đồng lúa xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình hiện đang bị ảnh hưởng bởi nạn sâu bệnh và chuột phá hoại.

TRỌN BỘ