Tại các xã vùng cao ở Quảng Ngãi, vì thiếu vốn, các điểm sạt lở cũ chưa kịp khắc phục thì sau mùa mưa lại xuất hiện nhiều điểm mới. Giao thông bị ảnh hưởng, đặc biệt, bây giờ đang là mùa thu hoạch nông sản, kinh tế của người dân vùng cao lại càng thêm khó khăn.

TRỌN BỘ