Tại tỉnh Quảng Nam, hiện nay tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng đang đe dọa trực tiếp đến đời sống và sinh kế của rất nhiều hộ dân. Đối phó với tình trạng này, nhiều người dân đã phải tự nghĩ ra những giải pháp vá víu tạm thời.

TRỌN BỘ