Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân, nhiều cách tuyên truyền sáng tạo về bầu cử đã được áp dụng tại xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Đây là địa bàn có hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở những vùng sâu vùng xa. Từ nhiều ngày nay, xe phát thanh lưu động đã thường xuyên lăn bánh trên những con đường lớn. Còn những con đường nhỏ đã có xe máy của lực lượng biên phòng đến gõ cửa từng nhà.

TRỌN BỘ