Tổng hợp thông tin kinh tế, chính trị, xã hội phát trên sóng kênh VTV9 - Đài THVN, ngày 23/12/2019.

TRỌN BỘ