Những tin tức đáng chú ý: Buôn bán, làm giả, làm nhái phụ tùng xe máy; Lớp học tình thương; Người dân chung kiến tạo mảng xanh; Tàu cảnh sát biển hiện đại nhất Việt Nam; Tàu cảnh sát biển hiện đại nhất Việt Nam;

TRỌN BỘ