Những thông tin đáng chú ý: Bạc Liêu: Phát hiện gần 100 thanh niên tụ tập sử dụng ma tuý tại quán karaoke. Nguy cơ dịch bệnh từ nhập cảnh trái phép. Cà Mau quyết tâm ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.  

TRỌN BỘ